19 – MEDYADA YAPILAN AVUKAT ALGISI

19 -  MEDYADA YAPILAN AVUKAT ALGISI

TEMMUZ 2018 ILE EYLŰL 2019 ARASINDA INGILIZ DERIN DEVLETI YANLISI MEDYA VE BASININ ALGI OLUSTURMA ÇABALARI

KONUYLA ILGILI MEDYADA YAPILAN KARALAMA HABERI VIDEOSU :

IDDIAYA CEVAP :

1/2

bare de separation
BU GIBI HABERLERIN AMAÇI ISE SAYIN ADNAN OKTARIN DIĞER AVUKATLARINI KORKUTMAK INCE MESAJ VEREREK EYER YARDIM EDERSENIZ SIZIN ISMINIZI AVUKAT KENAN YAVUZ GIBI MEDYADA HABERLERE VEREREK KARALARARIZ.

2/2

bare de separation
Adnan Oktarve arkadaşlarına yönelik yürütülen hukuki süreçte vekillik yapan ya da camiaya yakın olan avukatların karşılaştıkları bazı zorluklar şunlardır:
 1. 11 Temmuz 2018 polis operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler uzun süre avukatlarıyla görüştürülmemiştir. Gözaltı sürecinde müvekkilleriyle görüşmek isteyen avukatlar 10-12 saat kadar bekletilerek,bir nevi yıldırma tekniği kullanılmıştır. Birçok avukat uzun saatler bekletilmesi ve saatin ilerlemesi sebebiyle müvekkilleriyle görüş yapamadan Emniyet’ten ayrılmak zorunda kalmıştır.
 2. Şüphelilerin bazılarının hiç avukatı olmamasına rağmen “Sadece 1 avukatla görüşebilir, onun avukatı var” denilerek avukatlar yanlış yönlendirilmiş ve şüphelilerin hukuki yardım alma hakkı engellenmiştir.
 3. Uydurma gerekçelerle Adnan Oktar ve bazı arkadaşlarının avukat görüşlerine kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlama gerekçe gösterilmeden 2 kez uzatılmış,kısıtlama gerekçesi olarak kullanılan bazı dokümanlar,iddianamenin açıklanmasına kadar avukatlara verilmemiştir.
 4. Avukatlarla yapılan ve zaten kısıtlı olan görüşler memur nezaretinde ve görüntülü kayıt altında gerçekleşmiş ayrıca tüm avukat notlarının bir kopyaları idarece alınmıştır.
 5. Tutuklama sonrasında, Tekirdağ Cezaevi yönetimince, avukat-tutuklu arasında direkt evrak alışverişine 2 ay izin verilmemiştir. Savunma evrakları ancak idare kanalıyla tutuklulara ulaştırılabilmiştir.
 6. Tutuklu müvekkillerine para yatıran avukatlar “örgüt avukatı” olarak fişlenmiştir. Avukatlar böylece yıldırılmaya çalışılmıştır.
 7. Şüphelilerin bazı avukatları tehdit edilerek sanıklar hakkında istihbari bilgi vermeye zorlanmışlardır.  bir avukat, bu nedenle savcılığa şikayetçi olmak durumunda kalmıştır.
 8. Dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle CMK 153. madde kapsamındaki şüphelilerin ifadesi, bilirkişi raporları ve arama el koyma tutanakları açıkça kanuna aykırı olarak avukatlara verilmemiştir.
 9. Savcılığın tutuklama talebi yazısı ile tutukluluğun devamı talebi yazıları şüphelilere veya vekillerine verilmemiştir. Ancak tutukluluğa ilişkin belgeler basına yansıtılmış ve şüpheli vekilleri müvekkillerinin durumundan sadece bu şekilde haberdar olabilmişlerdir.
 10. Tutukluluğun değerlendirilmesine ilişkin duruşmalar sanık müdafilerinin ısrarlı taleplerine rağmen bildirilmemiş ve sanıklar kendilerini hiç tanımayan, davayı bilmeyen, kendilerinin yetkilendirmediği CMK avukatları ile duruşmalara katılmak zorunda bırakılmışlardır.
 11. Tüm sanıklar ve müdafileri hazır olduğu halde tutukluluk incelemelerinde kendilerine söz hakkı verilmemiştir. Ancak savcıdan mütalaaalınmıştır.
 12. Duruşma sırasında sanıkların avukatlardan hukuki yardım almasına izin verilmemiştir. Yanyana gelmeleri, konuşmaları, belge evrak almaları, not vermeleri yasaklanmıştır. Avukatlarının vermek istedikleri tüm belgeler ancak hâkim onayıyla kendilerine iletilmiştir.
 13. Tutuklu sanıklar her gün çok geç saatlere kadar süren duruşmalar nedeniyle, avukatlarıyla cezaevinde görüşme imkânıda bulamamışlardır. Duruşma tutanakları sanıklara ve müdafiilerine verilmemiştir. Yaklaşık 3 ay süren ilk celsede birçok ara karar verilmiş ancak bunlara ait hiçbir tutanak UYAP’a yüklenmemiştir.
 14. Müdafiilere mahkeme süresince yoğun baskı uygulanmıştır. 3 ay boyunca devam eden duruşma sürecinde sanık müdafiilerinin tüm talepleri gerekçesiz şekilde reddedilmiş, itiraz ve söz hakları kısıtlanmıştır. Katılma talepleri, Cumhuriyet Savcısı, sanık ve müdafiiler dinlenmeden karara bağlanmıştır. Hatta öyle ki; Heyet Başkanı, duruşma esnasında söz isteyen sanık müdafilerine konuşma hakkı vermemiş, duruşma salonundan çıkarılmaları için jandarmalara talimat verip, avukatlar salondan çıkarılana kadar duruşmaya ara vermiştir.
 15. Yargılama sürecinde sanık müdafilerine ve müşteki/katılan vekillerine farklı muamele uygulanmıştır. Katılan vekillerinin talepleri alınırken sanık müdafilerinin tüm talepleri gerekçesiz olarak reddedilmiştir.
 16. Bazı dijital inceleme raporları sanık ve müdafiine tebliğ edilmeden, tam da ilgili sanığın sorgusu esnasında dosyaya yeni girdiği gerekçesiyle sanığa yöneltilmiş ve sanık hiç bilmediği belgeler hakkında sorgulanmış, müdafiinin konuya ilişkin itirazları reddedilmiştir.
 17. Sanıklar ve müdafiilerine hangi gün ifade vereceği belirtilmediği için bazı sanıklar müdafileri olmadan ifade vermek zorunda kalmışlardır.
 18. Mahkeme tarafından, duruşmanın başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiştir. Bu durum avukatların diğğer işlerinin takibini imkânsız hale getirmiştir. Öyle ki bir sonraki gün adli kontrollülerin savunmalarının alınacağı belirtilmesine rağmen tutukluluk incelemesi yapılarak duruşma sonlandırılmış ve şehir dışından gelen tutuksuz sanık avukatlarının birçok işi gereksiz yere engellenmiştir.
GÖZALTINA ALINAN TUTUKLANAN AVUKATLARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR
 1. Davayla ilgili olarak gözaltına alınan ya da tutuklanan avukatlar hakkında soruşturma öncesinde1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmamış, usulsüz bir şekilde soruşturmaya dahil edilmişlerdir.
 2. Ayrıca avukatlar hakkında dinleme ve teknik takip kararları alınmıştır. Bununla da kalınmamış; avukatların evleri ve büroları Cumhuriyet savcısı ve baro temsilcisinin katılımı olmadan aranmıştır.
 3. Hiçbir mukavemet göstermemesine rağmen bir kısım avukatlar evlerinden komşularına teşhir edilecek şekilde elleri kelepçeli olarak çıkarılmışlar ve Emniyet’e gidene kadar elleri sıkı kelepçeli olarak kalmıştır.
 4. Tutuklu bir avukatın fiili olarak yaşadığı ve aynı zamanda Mernis adresi olan ev hakkında Mahkeme tarafından verilen bir karar dahi olmadan arama yapılmıştır.
 5. Sabah 05:30 sıralarında evlerinde bulunurken gözaltına alınan avukatların üstü usulsüz bir şekilde aranmış; mesleki faaliyet kapsamında kullandıkları bilgisayar, hard disk, flash bellek, telefon gibi dijital materyallerine de usulsüz şekilde el konulmuştur.
 6. Bazı avukatların evlerinde yaşayan veya misafir kalan fakat dosya kapsamında şüpheli olmayan arkadaşlarının dahi dijital materyallerine el konulmuştur.
 7. Bununla da kalınmayarak tamamı mesleki faaliyet kapsamında kullanıldığı,kesilen serbest makbuzları ile açıklanabilen banka hesaplarına ya da avukat maaş hesaplarına da haksız şekilde tedbir konulmuştur.
 8. Avukatlar gerekçesiz bir şekilde ve mesleklerini yerine getirirken gözaltına alınıp tutuklanmışlardır. Öyle ki polis operasyonu sırasında müvekkillerinin çağrısı üzerine müvekkilinin evine giden avukat dahi gözaltına alınmıştır.
 9. Gözaltında iken saatlerce (6-10 saat) tuvaleti kullanmalarına izin verilmemiştir.
 10. Yine gözaltında iken 8 gün duş almalarına müsaade edilmemiştir.
 11. Gözaltı süresinde hastaneye götürülürken otobüste bir kısım memurlar tarafından çok ağır hakaretlere maruz kalmışlardır.
 12. Haksız gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle müvekkilleri mağdur olmuş, bürolarını kapatmak zorunda kalmışlardır.
 13. Hiçbir dosyalarına erişemedikleri, duruşmalarını takip edemedikleri halde tebligat adresleri cezaevi olarak gözüktüğü için dosyalarıyla ilgili tebligatlar cezaevine gönderilmiştir.
 14. Bağlı bulundukları BARO tarafından haklarında disiplin soruşturulmaları başlatılmıştır.
 15. Yanlarında çalışan avukatların ve büro elamanlarının maaşlarını ödeyemedikleri için çalışanları tarafından işçilik alacağı davası açılmıştır.
 16. Bununla birlikte dosya kapsamında yargılanan avukatlar hakkında basında hukuka aykırı, kişilik haklarını zedeler nitelikte haberler yapılmış ve gözaltından sonra tahliye olarak tutuksuz yargılanan avukatların yeni çalışma imkanları bulmasının önüne geçilmiştir.
 17. Söz konusu haberlerin, masumiyet karinesini ihlal etmesi ve kişilik haklarını zedelemesi sebebiyle kaldırılması için yapılan hukuki başvurular gerekçesiz şekilde reddedilmiştir.
 18. 17 ay tutuklu kalan avukatlar en ağır adli kontrol şartı olan ev hapsi ile tahliye edilmişler ve mesleki faaliyetlerini sürdüremeyecek durumda bırakılmışlardır. Hem kendileri hem müvekkilleri mağdur edilmiştir.
 19. Avukatlar Mahkemede, “Neden modern ve dekolteli kıyafet giydiği, neden dans ettiği?”gibi kişisel konularda sorgulanmış, yine modern giyimli arkadaşlarıyla olan fotoğraflarının altına duruşma esnasında ‘avukat”şeklinde yazılmak suretiyle fişlenmişlerdir.
 20. Bununla birlikte bir başka avukat yine anayasayla güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olarak,“eskiden başörtüsü taktığı bugün ise neden takmadığı” hususunda sorgulanmıştır.
 21. Son iki maddede geçen olaylara yargılanan avukatların müdafileri itiraz etmiş olmasına ve‘anayasal hakları olduğunu, istedikleri gibi giyinebileceklerini, dans edebileceklerini, bunun yargılamanın bir konusu olmayacağını’ hatırlatmalarına rağmen bu itirazlar mahkeme başkanı tarafından reddedilmiştir.

Les commentaires sont fermés.